Wednesday, October 17, 2012

GETTING LOCAL ...AND IN FLEMISH !

De jongste gemeenteraadsverkiezingen in Belgie kenden hrt verwacht verloop.Alles draaide rond Antwepen en Bart De Wever is de duidelijke en verdiende overwinnaar. Hij is een handige politicus die zijn programma aan de man weet te brengen, zonder toegevingen.Hoogstens zal hij de rietstengel wat omplooien zonder hem te kraken.
Hij beschikt nu over de belangrijkste troeven in het Belgisch politiek kaartspel. Brussel is een administratieve doolhof.Antwerpen is het ekonomisch kroonjuweel.
Alarmisten zien in de Vlaamse politicus de doodgraver van Belgie. Zijn partijgenoten daarentegen beschouwen hem als de man die orde op zaken kan stellen, zij het in een uitgesproken vlaams perspectief. De waarheid is waarschijnlijk een berekende "mix" en de pokerspeler laat niet in zijn kaarten kijken.
Sinds het regionalisme en grensoverschrijdene initiatieven ook het nihil obstat van de EU hebben gekregen is deze koerwijziging  in versnelde manier beginnen te evolueren.Noord Italie,Catalonie,Schotland en Vlaanderen, eisen meer autonomie op, alsmede een rechttrekking van de geldstromen met inachtname van eigen specifiek belang. Op zichzelf is daar weinig op aan te merken,alhoewel het op zijn minst eigenaardig kan lijken dat terwijl Griekenland en Co. mogen rekenen op financiele steun van EU lidstaten, de onmiddellijke buur in eenzelfde land niet langer solidair zou worden behandeld. Dit is trouwens een probleem waarvoor ad hoc oplossingen en ponderatieregels kunnen worden gevonden.
Moeilijker is een kader te vinden waarin hervormingen kunnen worden overwogen. In een tijd van globalisatie en interconnecties zijn provincialisme/populisme te weren. in wezen denkik dat De Wever dit inziet.Antwepen is trouwens een wereldhaven en geen Vlaame haven. Zijn internationale troeven wegen zwaarder dan enige andere overweging. De Staatshervorming moet daarom dringend worden afgerond.Dan stelt zich de vraag minder om het voortbestaan van Belgie dan van welk Belgie .Op termijn is een bondsstaat nog haalbaar omdat hij ook de internatinalale toegevoegde waarde van Brussel helpt verzekeren en een positief signaal kan doorsturen naar internationale gebruikers en investeerders. Ipso facto geldt hetzelfde voor Antwerpen dat moet kiezen voor een model a la Singapour of Duinkerken.
Anderzijds moet Bart De Wever ook open kaart spelen en een duidelijke keuze maken tussen een profiel van een Jorg Haider-bis of van een modern politicus die bereid is verniewde bestuursmodellen viir te stellen binnen een verlicht Belgisch / Europees kader. De andere politieke families in Belgie zouden er trouwens goed aan doen versleten routines overboord te gooien. Met Elio de Rupo als uitgesproken briljante Federaal Premier zou zo een globaal gesprek moeten mogelijk zijn, opvoorwaarde dat hij er in slaagt afstand te nemen van een corrupt  waals socialistisch erfgoed dat o.m. verantwoordelijk is voor de kloof van armoede,vervuiling en ekonomische ondergang, die de broeders Dardenne zo scherp hebben gediagnostiseerd. De Belgische Premier moet Wallonie helpen overstappen van het passief/fatalistisch patroon naar een actieve veranderingsmentaliteit (nieuwe energie, technologie, politieke kultuur) die er kan toe bijdragen de Noord/Zuid spanningen,die er altijd zullen zijn,te relativeren.

Op korte termijn stelt zich de vraag van koninkrijk of republiek niet. Koning Albert II speelt een onvervangbare rol in het Belgisch politiek leven. Dit is te danken aan zijn karakter en talent maar ook aan wat overblijft van een gentleman's kultuur en het colloque singulier.De republikeinse De Wever kan de meerwaarde van afstand en diskretie goed genoeg afwegen.
Sommige buitenlandse en binnenlandse media slaan opnieuw de alarmklok.Deze lokale verkiezingen  draaiden vooral rond lokale toestanden (immigratie, tewerkstelling ,millieu, infrastuktuur enzv.) maar als ze niet korrekt worden afgerond en ingevuld, kunnen zij ook voor onaangename verrassingen zorgen,die in deze moeilijke ekonomische,sociale en fiskale tijden beter worden vermeden. Oplossingen  vragen trouwens om een multilaterale aanpak en kunnen niet  worden gevonden in een afbrokkelende Staat. Ook Bart De Wever weet terdege dat het eenvoudiger is een Staat te creeren dan hem af te schrijven. De faktuur zou duur uitvallen !No comments:

Post a Comment