Sunday, July 21, 2013

FILIP REX

Koning Albert II heeft op een opvallende sobere manier zijn verantwoordelijkheden overgedragen aan zijn zoon.
Koning Filip en konigin Mathilde nemen een moeilijke taak over. Na de welgemeende emoties van deze 21 juli komen een aantal "reality checks" aansteven , die het nieuwe staatsfoofd zal moeten beheren samen met een politieke klasse die altijd onberekenbaar blijft. Nu heerste er een consensueel klimaat tussen Albert II en regering.  Dit is te danken aan de "savoir faire " van de afgetreden koning , die met veel geduld en ook "Coburg" overtuiging een klimaat van onderlinge verstandhouding heeft kunnen waar maken.
Dit is niet onmiddellijk overdraagbaar. De nieuwe koning zal terecht een eigen analyse willen maken van de toch moeilijke politieke Belgische situatie. De deelstaten zullen terecht de letter en de geest van de laatste staatshervorming willen invullen. De  republikeinse druk , in sommige vooral Vlaamse kringen , zal niet afnemen. De jongste dagen hebben aangetoond dat de monarchie trouwens op meer spontane steun geniet in het Zuiden dan in het Noorden. Dat moet worden  rechtgetrokken. De nieuwe kabinetschef van koning Filip is daar de ideale persoonlijkheid voor.
Een gelegenheid homt open te staan voor  het Paleis om een verjongingskuur  om te zetten in een nieuwe stijl die afgestemd is op de jongste evoluties in binnen- en buitenland. Aanwezigheid, transparentie en een meer uitgesproken contact met de jonge generatie en de "nieuwe" Belgen moeten op korte tijd worden aangezwengeld.
De nieuwe Koning en Koningin verdienen ondertussen alle steun en loyauteit. Het Belgisch "experiment" kan nog slagen, op voorwaarde dat een nieuwe cultuur voorbijgesteefde gedragspatronen gaat  veranderen. Het is normaal dat velen met wat heimwee terugblikken naar de oudere tijden en een klassieke staatsinrichting. Volharden in nostalgie kan alleen maar een Belgische vernieuwing moeilijker maken.
Het nieuw Belgisch vorstenpaar heeft veel troeven om ook in Europa en elders het imago van  Federaal Belgie representatief te maken voor de creativiteit die in dit land leeft o.m. wetenschappelijk onderzoek, kunst, mode enzv. Koning Albert en Koningin Paola hebben de moderniteit beginnen beschouwen als een aanwinst. Hun gebaren  worden liefst vermenigvuldigd .

De dialoog met de deelstaten moet op een identieke manier op een meer ontspannen manier uitgroeien tot reflex en routine .
Koning Filip schijnt dit te hebben begrepen. Ondertussen kunnen de Belgen fier zijn op de manier waarop de troonswissel is kunnen worden doorgevoerd , met klasse en ook plaats voor ontroering. De Federale Eerste Minister verdient de erkentelijkheid van allen om bescheiden en efficient te zijn opgetreden.
Leve de Koning ! Leve de Koningin !

No comments:

Post a Comment