Saturday, November 23, 2013

PAUVRE B

Ik las dat de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel gedwongen werden de tentoostelling Vlaamse Primitieven te sluiten, nadat waterinsijpeling werd vastgesteld (met de eventuele gevolgen daarvan). 
Dit is een gezichtsverlies voor eem museum dat vooral berucht is om zijn oudbollig, niet creatief management en zijn stagnatie in een veranderende kunstwereld, waarin sponsors en giften een cruciale rol spelen. Sinds de " facaditische verbouwing" onder Philippe Roberts-Jones is niets verandert. De chaos tussen de Heimat Latemse school ,de zeldzame werken van formaat ( o.a.Francis Bacon), en de meestal niet overtuigende werken van Rubens en Van Dijck (beter o.m. naar Londen en Parijs afreizen ), leidt tot een bijzondere verwarrende ervaring. De weinige hedendaagse kunstwerken werden eerst versast naar de akelige benedenverdieping en zijn ondertussen spoorloos. Nooit werd er een tentoonstelling van internationaal formaat te zien. Het gebouw inspireert niet, is onderbemand en  bezoeker onvriendelijk. Er is in Brussel geen plaats voor vernieuwing of voor een Bilbao/Amsterdam ( om niet te spreken over de groten ) effect. Hetzelfde geldt voor de Musea voor Kunst en Geschiedenis die mutadis mutandis het V and A in Londen zouden kunnen navolgen, maar die lijden onder een identieke lethargie.
De federale staat moet eidelijk zijn verantwoordelijkheid opnemen en middelen ter beschikking stellen om het kunstpatrimoium op niveau te brengen, sponsorisatie en giften aan te moedigen. Brussel stelt zich voor als Europese hoofdstad, wat het niet is en niet verdient. De Belgische hoofdstad is de zetel van de Europese instellingen en blijft trouwens in gebreke om een ontvangst kapitaal op niveau op te bouwen. Het verloederde milieu en de stadsvervuiling spreken boekdelen. Waar blijft een burgemeester met meer visie dan het "frietkot" ? Waar blijft de federale regering met een globaal initiatief dat ook het publiek in binnen- en buitenland aanspreekt ? Wanneer komen de grote architekten, Gehry,Piano,de Meuron o.a. eindelijk aan de beurt  ?
Ondertussen blijft de Baudelaire reputatie van Brussel voortbestaan en sterven de musea uit om reden van gebrek aan zuurstof.
Ja, we wachten op Antwerpen en ondertussen vult BOZAR de gaten. Europalia verkeert ook in de spoedafdeling; de formule haalt de "finish" niet meer.
Mia Doornaert zegt terecht dat Europa (ook) staat voor cultuur. Jammer dat de verdeling ervan zo ongelijk uitvalt ! Mais, on mange bien a Bruxelles...

No comments:

Post a Comment