Thursday, October 8, 2015

GEERT BOURGEOIS (opnieuw).

De excellentie was op stap met de Nederlandse PM in de V.S.
De man lijdt duidelijk aan een uitgesproken masochisme. Hij staat in de schaduw en speelt zwarte Piet tegenover de briljante Nederlandse P.M.
Hij geeft er de voorkeur aan op stap te gaan met wat hem marginaliseert, liever dan gezien te worden met wat hem mischien nog kan valoriseren.
Het is absurd dat Vlaams bedrijfsleiding dit slikt . Erger is dat hij dat niet beseft. Zijn pastoors profiel maakt hem immuun.

Hij staat trouwens niet alleen, helaas, want Minister Homans wordt stilaan zijn Servische compaan. Ik was in Bosnie en herken in haar dezelde DNA . Linkebeek wordt haar nieuwe Gulden Sporen saga (nog een historische fabel).
PAUVRE F (staat voor Vlaanderen).

No comments:

Post a Comment