Friday, May 1, 2020

HUGO CAMPS OVER DE BELGISCHE PM

De column van Hugo Camps in DE MORGEN van 30 April is  bijzonder pertinent. Hij vreest dat het hoofd van de Belgische PM op het hakblok ligt. 

Sophie Wilmes wordt dikwijls gezien als "extra territoriaal", een zakelijke, koele verschijning tussen  weinig aantrekkelijke politici, die lijden aan andro-frustratie. Zij blijven ondermaats en kunnen niet verkroppen dat zij  in die korte volmachten periode worden gemarginaliseerd. Alleen Conner Rousseau (SP.A) en Georges-Louis Bouchez (MR) komen op met een interessant alternatief. Zij behoren tot een jongere generatie en voelen zich niet gebonden door het monsterverbond patroon eigen aan de oude klasse.

De Corona heeft het Belgisch model de weg naar de uitgang gewezen. Ware het niet voor het professionalisme van velen, had het politiek amateurisme het land ronduit belachelijk gemaakt. Premier Wilmes speelt noodgedwongen Snowwhite and the seven dwarfs . De buitenlandse pers maakte onlangs een optelling van de vele ministers, polities, burgemeesters in Brussel, parlementsleden enzv. Het resultaat is meilijk te geloven. Voor wie dan kijkt en luistert naar die grouwe, versleten, out of touch dwerg excellenties, rijzen toch een aantal vragen op. Voor wie daarbij nog het "voorrecht" had deze in het buitenland te moeten begeleiden is de vaststelling niet meer dan  de erkenning van een bekende pathologie.

Er moet worden gesleuteld aan een efficiente decentralisatie en deconcentratie. Een aantal bevoegdheden moeten opnieuw worden gefederaliseerd, mits afslanking en efficiency. Het boulevard theater rond maskers, klimaat, milieu, handel, moet ophouden. De weerstand van de bestaande politieke klasse laat geen twijfel. De opmerkingsgave van de burger mag ook niet worden onderschat. Have been's moeten uiteindelijk rekenschap geven. 

Sophie Wilmes heeft Belgie een enorme dienst bewezen. Angela Merkel voerde aan dat Europa op flinterdun ijs staat. Inderdaad, de Belgische PM was ook daarom the right woman on the right place. Dank zij haar is Belgie niet door het ijs gezakt.

De volgende weken worden cruciaal, voor de burgers in de eerste plaats, en ook voor de redding van de ekonomie, de kunsten, de wetenschap, de financien en voor een beter opvang mechanisme voor de oudere, de zwakken...en de niewe, te slecht geintegreerde Belgen. 

No comments:

Post a Comment