Thursday, September 16, 2021

BELGIE OP ZOEK NAAR EEN SCENARIST.

Bart De Wever is een begaafd polticus. Daarom is het des te verwondelijk dat zijn jongste speech in De Panne totaal ontbrak aan visie en  creativiteit. De steeds terugkomende verwijzing naar een soort Vlaamse psyche die meer inhaakt op de mythologie dan op een moderne interpretatie, zoals die o.m. bestaat bij David Van Reybroeck, Luk Tuymans of Bart van Loo verbaast. De N-VA van Homans,Weyts, Demir & Co. heeft zich vastgereden in ressentiment. Flander's Technology had tenminste veerkracht en was toekomstgericht. Van iemand zoals De Wever, burgemeester van Belgie's locomotief, is zo een verhaal absurd.

De zoveelste grondwetsherziening wordt voorbereid. Alle "ismes"liggen op tafel, terecht. Het valt helaas te verwachten dat het corrupt wanbeheer niet zal worden aangesproken. De ontelbare ministers en burgemeesters snijden liever in het land dan in hun achtertuin. Het debat zoals dit bedreven wordt in de Vlaamse Koepelzaal, de Waalse schoendoos of in de Brusselse circustent is een belediging voor de intelligentie. 

De federale regering probeert de wanorde onder controle te houden. Een curatele ware beter. Dermigne en Vandenbroucke zijn interessante Ministers. Aleksander De Croo is, jammer genoeg, geen overtuigende communicator. De Groenen worden meer en meer onverteerbaar en dogmatisch. Of De Croo kan opkomen met een coherent, afgeslankt model blijft vooralsnog een raadsel. 

Het ware een illusie de watersnood rond Luik te beschouwen als een eenmalige katastrofe. Het klimaat wordt de uitdaging van deze eeuw en het zijn niet de 8 of 9 Belgische Excellenties die daar de verantwoordelijkheid in delen die zullen bijdragen tot een gresoverschrijdende consensus. Wallonie zou beter  een internationaal concours organiseren voor suggesties inzake wederopbouw, ruimtelijke ordening en infrastruktuur. Andersom wordt het opnieuw een Echternach projekt, beheerd door lokale, wereldvreemde belangen.

Vlaanderen zou aandacht moeten besteden aan wat Nederland doet, liever dan zich te vergapen aan een herschreven eigen Heimatmodel a la Pirenne . Nederland heeft weliswaar weinig sympathie voor wat de Willy Vandersteen's Zuiderburen allemaal doen. Zij begrijpen trouwens geen Vlaams en hebben al lang gekozen voor Churchill's "A  history of the english- speaking peoples". Terwijl Couperus grandioos Nederlans schreef, liepen de Zuiderburen verloren in "de bloeiende wijngaard". Het is moeilijk groot te worden als men  klein blijft denken.

Vlaams belang is waarschijnlijk een conjunctureel fenomeen dat aanleunt bij Trump, Orban en komplotmythologie (Q'anon) . Het nihilisme daarin is op lange termijn ohoudbaar, en het is gedoemd om van Scylla in Charydis te vallen in 2010.

Belgie kan zich nog herpakken. Het gaat minder om de Staatsvorm die uiteindelijk uit de bus zal komen dan om een teruggevonden  efficientie en transparentie van het bestuur. Omdat zo een beslissing polieke moed vraagt ware het misschien beter een opdracht te geven aan bv. Deloitte en Touche om een blueprint van moderne staatshervorning op tesrellen, On peut rever !
No comments:

Post a Comment