Sunday, December 18, 2022

IS OLIVIER VANDECASTEELE VLAMING OF BELG ?

De Standaard heeft het over de Vlaming.... Misschien kunnen het duo Jambon / Demir nu ook naar Teheran om een Vlaamse oplossing te vinden. 

Wat in Vlaanderen allemaal straffeloos gebeurt is niet langer te harden. Of die ploeg zijn verdacht canon wil ingaan als een troep "loosers" is dit zijn zaak.

Olivier Vandecasteele verdient niet een tweede maal te worden gegijzeld omwege het plat politiek spel van enkele over het paard getilde amateurs.


No comments:

Post a Comment