Thursday, May 15, 2014

JEAN LUC DEHAENE

Dehaene was een "speciale" politieke figuur...de laatste "Belg" ?
Als geen ander heeft hij Belgie geragen... als een "ambulancier".
Het is onbegonnen werk om deze "historische" politicus te proberen te ontleden.
Achter zijn  soms ongewoon optreden verschool zich een man met gebreken voorzeker, maar vooral met gezag, uitstraling en loyauteit.
Ik heb hem als ambassadeur mogen "meemaken" en ik ontdekte dat de ras politicus ook een verdraagzame, open man was die misschien een te "short fuse"moeilijk kon beheersen, maar die een ongewone zin had voor de Staat en voor allen wie hij respecteerde, in de verschillende partijen, sociale geledingen en gedachtenstromen.
Met zijn echthenote vormde hij een team waarin humor en openheid de voorrang kregen.
Een gesprek met hem was niet altijd evident maar het was nooit een tijdverlies in "small talk".
Hij was een overtuigd, creatief Europeaan en niettegenstaande zijn soms (verdiend)"brutaal" optreden, een man met gevoelen en kultuur.
Ik beschouw het als een eer hem nader the hebben mogen kennen. In mijn carriere waren gelegenheden zoals deze al te zeldzaam.
Hij zal me mijn ontroerd, bewogen nederlands willen vergeven !
Vous allez manquer a beaucoup !

No comments:

Post a Comment