Wednesday, May 26, 2021

JURGEN CONINGS

Rechts Vlaanderen heeft nu in de persoon van Jurgen Conings zijn Robin Hood. De Vlaamse regering zwijgt. Jan Jambon en Co. blijven geborgen  zitten in hun Vlaams epos van gulden sporen dorpsfolklore. 

Moderne Vlaamse schrijvers en kunstenaars trekken terecht hun neus op wanneer ze geconfronteerd worden met de minder "verlichte" aspekten van deze politieke sub-kultuur.

De Belgische federale regering doet het anders niet zo slecht. Zij kan weliwaar niet rekenen op de fair play van een melange van racime, homofibie en "conspiraties". De Covid crisis heeft er nog toe bijgedragen om enkele heimelijke agendapunten van extreem, vooral Vlaams, rechts  bloot te leggen.

Ondertussen blijft de kloplacht naar de nieuwe Vlaamse Ted Kaczynski "Unabomber" duren en stijgt diens populariteit met de dag. Het wordt nog voer voor een nieuw Hugo Claus verdriet !


No comments:

Post a Comment