Sunday, October 24, 2021

MARK ELCHARDUS

De bijdrage van professor Elchardus in De Morgen (23 / 10/ 21) komt hard aan. Zijn commentaar o.m. over klimaat is pertinent, helaas. De Belgische klimaatopvolging opvolging  moet  bij "spoedgevallen" worden ingecheckt, zeker als men nog wil vermijden dat de patient de geest geeft ( le ridicule tue).

Of Belgie daarbij internationaal opnieuw aan de diepten anno Dutroux  raakt is toch een overdreven, onrechtvaardige stelling. Toegegeven, het imago van Belgie ligt sinds 1960 dikwijls verkeerd in het buitenland. Het land zit klem in een hybridisch korset waarover het zich trouwens nooit rechtstreeks heeft mogen uitspreken. Er is geen federale kieskring, zodat er geen sprake is van een geloofwaardige beheersformule waarin plaats is voor rekenschap erga omnes. De Gemeeenschap dwergen hebben een pass gekregen die hun te ruime bevoegdheden in de handen speelt, zonder sanctie. Andersom was Wallonie na de watersnood weggestemd.

Nu moeten de dwergen in zoveel regeringen een standpunt bepalen voor de klimaat top in Glasgow....Het is inderdaad een trieste vertoning ! Het verdriet van Belgie opgevoerd voor een volle zaal. Jacques Brel had het over la valse a mille temps, onze politici spelen dokter Frankenstein met een monster a plusieurs temps.

Toch is de beoordeling van Prof, Elchardus vandaag ergens onrechtvaardig . De diagnose is correct maar de patient verdient behandeling. De Vivaldi regering is geen droom team, verre van. Toch zijn er ministers die niet oninteressant zijn en is Alexander De Croo er in geslaagd nieuwe accenten te leggen. De verwachte zoveelste staatshervorming moet het onmogelijke proberen te bereiken, met name een sectoriele herfederalisering, terwijl de patient onder narcose is. Omdat zo een ingreep  politieke levens zal kosten zal de ingreep vragen om geraffineerd vakmanschap.

De Croo is er in geslaagd Belgie een beginnende internationale face lift te geven. Hij moet het nu properen thuis te herdoen. Dat wordt een heuse klus. Een andere klimaatflop kan alles weer op de helling zetten : CO2 > laag IQ.
No comments:

Post a Comment