Sunday, November 6, 2022

HET "VLAAMSE" CANON

Terwijl elders alle aandacht gaat naar de vele existentiele en militaire dreigingen die op de wereld afkomen heeft de Vlaamse regering de handen vol met het aangekondigde Vlaamse Canon.

Deze Trumpiaanse poging om Vlaanderen te confronteren met zijn "roots" is het epos van Ben Weyts § Co. met zoals verwacht Homans (zonder vod) en Demir (zonder "Ventilus") als kariatides. Wedden dat David Van Reyboeck, Bart Van Loo en meeste Vlaamse intellectuelen dit met ongeloof opvolgen.

De Jambon ploeg is een triestig verhaal met een verloren koorknaap ( Bejamin Dalle). Dat Bart De Wever die troep laat begaan is toch eigenaardig, rekening houdend met zijn onbetwisbaar intellect. De traditionele Belgenmop loopt de kans nu te worden  voorbijgestreefd door een Vlaamse concurrent. Ik hoor nu al het hoongelach in Nederland.

Het is te vroeg om de uiteindelijke uitslag te beoordelen. De geruchten wijzen helaas in de richting van een geschifte oefening in micro management van wat eigenlijk te complex is om het toe te vertrouwen aan regime klokkenluiders.

Dat Borms zaliger opnieuw een deftige rustplaats kreeg is beschaafd. Dat zijn parcours alweer wordt gerelativiseerd is het minder en klinkt beroerd voor wat op ons aankomt. 

Het wordt nog interessant te zien wat gebeurt met de vele cratieve franssprekende Vlaamse schrijvers, schilders enzv.

Tom Lanoye, Joel De Ceulaer, Luc Tuymans, AnneTeresa De Keersmaeker, prof. Mark Elchardus en het gross van creatief Vlaanderen zullen zeker geen blad voor de mond houden. 


No comments:

Post a Comment