Tuesday, July 11, 2023

11 Juli

 Het is weer zo ver...

De Vlaamse nationale dag ging opnieuw aan onverschillig Brussel (hoofdstad van Vlaanderen) voorbij , zoals gebruikelijk. De "opvoering" in het Brussels stadhuis was een "non event".

Ten tijde van Gaston Geens zat er nog pit in. Nu wordt het ongenietbaar.

De Standaard melde dat de "Vlaming" Rémy Bonny, Directeur van Forbidden Colours, in Tbilisi door de overheid werd lastig gevallen ivm. een Gay Pride initiatief. Men kan zich terecht de vraag stellen wat de beweegredenen zijn om een Belg te  herleiden tot een Vlaming, des te meer wanneer de diplomatie misschien moet worden opgeroepen om een landgenoot de bijstand te verlenen waarop hij recht heeft...Of denkt de Standaard dat Liesbeth Homans misschien moest ingrijpen ?

Ondertussen klonk de Vlaamse Leeuw opnieuw in het Brussels stadhuis (terecht) , gezongen door "the usual suspects"(jammer). Bij Demir, Weyts §Co is het nederlands een aanvalswapen, geen verleiding...............

No comments:

Post a Comment