Saturday, April 4, 2015

Le BOURGEOIS getilhomme in Vlaanderen.

Belgie is nu een admistraief Babel van mikro belangengroepen.
Vlaanderen heeft de Minister President die past bij een enge, parochiale politiek. De Belgische Staatshervorming droeg er toe bij de minder gesofistikeerde DNA van de deelstaten centraal te stellen.

Met een "Premier" zoals Geert Bourgeois, valt Vlaanderen terug in een Oostenrijkse Nederlanen situatie. Jammer,want er is talent, R/D, cultuur, die beter verdienen dan een "enge" dorpsnotaris. In Silicon Valley ( voor zover daar nog enige blijk van interesse overblijft voor Vlaanderen's paranoia) moet men opkijken naar deze teleurgang...Gaston Geens had tenminste nog ambitie !

Nu wil deze" Excellentie - koster" afhaken met de deelname van Belgie aan de francofonie. Ondertussen blijft hij wel folklore en persoonlijke misplaatste "hubris" financieren.

Enfin, de "Excelletie " heeft waarschijnlijk een dienstwagen ( de vlag volgt nog )...."good for him". Zijn Vlaamse deelstaat heeft het ondertussen ook nog druk met het ontwepen van "Vlaamse" eretekens.

OMG (in Vlaanderen) !

No comments:

Post a Comment