Tuesday, January 4, 2022

OMTRENT RESET (Prof. MARK ELCHARDUS).

Professor Mark Elchardus schreef een opmerkelijk boek. "Reset" is ambitieus en treffend geargumenteerd. Het ontbreekt wel opnieuw de angelsaksische "knack" voor de formule of boutade die worden afgevuurd en zonder de welke de thesis minder boeit. Fukuyama, Bloom, Hutchinson of Nye o.a. wisten genoeg dat wat niet "onderhoudend" is de verdiende relevantie dreigt te verliezen. Maar de Vlaming is nu eenmaal zwaar op de hand.

Dit boek heeft ook een soort perverse nasmaak. De dominerende gemeenschap component daarin en de frontale aanval op "WOKE" kunnen misbruikt worden in een hybriede opvolging van Trumpisme . De clown die een natie runde (Stijn De Paepe) is niet van het toneel verdwenen, integendeel. Zijn demagogie blijft naleven. Veel van zijn meest bizare uitlatingen vormen nu het gedachtengoed van (terecht) gefrustreerde individuen die zich bedrogen voelen in de cultuur-, migratie, identiteit- en vaccinatie loopgraven conflicten. 

Professor  Elchardus pleit voor een herwaardering van de gemeenschap versus de Woke stroming in het algemeen en de liberale trends in het bijzonder. Het is foutief dit te willen amalgameren met Belgische toestanden, alhoewel Brussel daarin duidelijk  een referentie is. Het slaat meer op de verdenking die trouwens in vele democratien bestaat en waarin aan latente frustratie een hoofdrol wordt toebedeeld. 

Toegegeven, de meer individualistiche richting gaat niet vrij uit want zij draagt een grote verantwoordelijkheid in de afdwaling van oorspronkelijk aanbevelenswaardige doeleinden van bv.de EU. Ook hier mogen  de zonden van vroeger en de freelancers in het Oosten niet worden gemanipuleerd voor een afrekening zonder verdediging.

Op 6 januari verjaart Trump's putch van 2021. De beelden, de slogans, de voorafgaande opwarming spreken voor zichzelf. Het is  onrechtvaardig alle beeldenstormers  te beschouwen als louter plebs. Er bestaat inderdaad een heimelijke Kulturkampf  tussen stad en platteland, tussen agnostisme en geloof, tussen liberalime en populisme. De oplossing ligt mider in de overwinning van een kamp op het andere dan in het verwijderen van de ballast die elke vorm van toenadering en begrip met de dag moeilijker maakt. De Westerse maatschappij is aan een vernieuwing toe. Het betonneren van opvattingen als vooropgesteld in "Reset" is riskant en kan worden misbruikt voor een gedachtengoed die geen vrijsprak verdient.

No comments:

Post a Comment