Monday, May 16, 2022

HET VERDRIET VAN VLAANDEREN O.M.

Na Joachim Coens is nu ook Wouter Beke  uitgewuifd. Die twee gentlemen hadden een ongelukkig parcours. Anderen, die het nochtans slechter doen, blijven "schitteren" in de Vlaamse nomenclatuur : Jan Jambon, Ben Weyts, Zumal Demir en de onverwumbare Liesbeth Homans. 

Eens te meer wint het Pallieter DNA. Bart De Wever , Vlaamse Macchiavelli, zal dit allemaal wel met het passende mépris beoordelen .Naar 2024 toe wordt het pokerspel spannender. Het aantal grensoverschrijdende gesprekken neemt toe en de meest onwaarschijnlijke gesprekspartners beginen vooruit te zien op de toekomst, na de 200ste verjaardag van Belgie .

Het is evident dat het zo niet verder kan en dat Belgie, in de eerste plaats Wallonie, moet worden afgeslankt. De piramedale bestuurschaos verzwakt de geloofwaardigheid van dit land. In de federale regering heerst er ook enige ongerustheid. De groenen zijn een  noodzakelijk kwaad ( voor hoe lang nog?) en sommige ministers beginnen ook de kat uit de boom te kijken. Ook de Eerste Minister geeft soms de indruk meer werk te willen maken van zijn profiel in het buitenland dan in dit ondankbare land.

Het is vooral belangrijk de problemen zakelijk en niet emotioneel in te schatten. De verschrikking aan Rusland's grenzen gaat ook nog sociale en economische consequenties verergeren, waarvvor nu beter een federale manager zou moeten worden aangesteld. De handelsrelaties en andere onverantwoorde toestanden moeten worden gerefederaliseerd of gerationaliseerd. Of Belgie, in een federale kieskring, zich uitspreekt voor de een of andere staatsvorm is bijna onverschillig zolang  efficientie en transparentie er baat bij vinden. 

Aan beide kanten van die onozele taalgrens zijn de besturen te weinig afgestemd op een internationale methodologie die overal in de versnelling komt. Het stikstof dossier of de post-overstroming in Wallonie leveren opnieuw het bewijs dat het bestaand bestuurspatroon de verwachtingen van de burger verwaarloost. Hij ziet toch ook de kwalitatieve breuk tussen o.m. CNN en RTL (the shame of Wallonia) bijvoorbeeld.

Opnieuw gaat de zoveelste ekonomische zending naar het buitenland. Vele aanwezige Excellenties (waarom ?) zien niet verder dan de grenzen van hun ge meente, spreken slecht engels en hebben nooit Piketty gelezen. Ja, er is princes Astrid om de "boel" te redden. Hopelijk is Staatssecretaris Thomas Dermine van de partij(hij heefy Piketty gelezen).

Tout comprendre c'est moins pardonner.

No comments:

Post a Comment